سه شنبه, 02 بهمن,1397
English

دهمین سمینار پیل سوختی ایران

دهمین سمینار پیل سوختی ایران

دهمین سمینار پیل سوختی ایران

ضمن پوزش بابت تاخیر در برگزاری دهمین سمینار پیل سوختی ایران، به اطلاع اعضای محترم انجمن الکتروشیمی ایران می رساند، دهمین سمینار پیل سوختی ایران با همکاری انجمن و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی زمستان سال جاری برگزار می گردد.

لذا تاریخ دقیق و کلیه اخبار مربوطه متعاقبا به اطلاع شما بزرگواران خواهد رسید.

با آرزوی موفقیت

نظر شما چیست
آخرین اخبار
فراخوان دهمین سمینار پیل سوختی ایران
فراخوان دهمین سمینار پیل سوختی ایران
1397/08/27
دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن الکتروشیمی ایران
دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن الکتروشیمی ایران
1397/08/07
فراخوان چهاردهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
فراخوان چهاردهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
1397/08/05
رتبه انجمن الکتروشیمی ایران در سال 96
رتبه انجمن الکتروشیمی ایران در سال 96
1397/08/05
دهمین سمینار پیل سوختی ایران
دهمین سمینار پیل سوختی ایران
1397/08/05
فراخوان سیزدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
فراخوان سیزدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
1396/07/16
انجمن الکتروشیمی ایران و دانشگاه تربیت مدرس با همکاری ستاد توسعه فناوری نانو برگزار می نماید:
انجمن الکتروشیمی ایران و دانشگاه تربیت مدرس با همکاری ستاد توسعه فناوری نانو برگزار می نماید:
1395/10/04
فراخوان دوازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
فراخوان دوازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
1395/03/31