یکشنبه, 06 مهر,1399
English

درباره انجمن

درباره انجمن

به منظور گسترش ،پیشبرد و ارتقای علمی الکتروشیمی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های الکتروشیمی ،انجمن الکتروشیمی ایران تشکیل می گردد.
فعالیت های انجمن الکتروشیمی ایران:
1- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی با محققان و متخصصانی که به گونه ای با علم الکتروشیمی سروکار دارند.
2- همکاری با نهادهای اجرایی ،علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی،بازنگری و اجرای طرح ها و برنامه های مربوط به آموزش و پژوهش در زمینه مربوط به موضوع فعالیت انجمن.
3- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.
4- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی با توجه به تکنولوژی نوین اطلاع رسانی.
5- برگزاری گردهمایی های علمی در سطح ملی ، منطقه ای و بین المللی .
6- انتشار کتب و نشریات علمی.
7- همگانی کردن علم الکتروشیمی با استفاده از فناوری های نوین.

آخرین اخبار
فراخوان یازدهمین سمینار پیل سوختی ایران
همزمان با برگزاری پانزدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران، یازدهمین سمینار پیل سوختی ایران نیز در دانشگاه تربیت مدرس در تاریخ 7 و 8 اسفندماه برگزار خواهد شد.
1398/11/24
برگزاری کارگاه پتنت ویژه دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس
برگزاری کارگاه پتنت ویژه دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس
1398/10/02
کارگاه آموزشی MFC و MEA
کارگاه آموزشی MFC و MEA
1398/07/13
فراخوان پانزدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
فراخوان پانزدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
1398/06/26
کارگاه آشنایی مقدماتی با مفاهیم پتنت و جستجوی پتنت
کارگاه آشنایی مقدماتی با مفاهیم پتنت و جستجوی پتنت
1398/01/17
ثبت نام در کارگاه لیتیوم باتری
ثبت نام در کارگاه لیتیوم باتری
1398/01/17
نوروز 1398 مبارک
نوروز 1398 مبارک
1397/12/26