یکشنبه, 06 مهر,1399
English

سمینارهای پیل سوختی ایران

سمینارهای پیل سوختی ایران

کتابچه مقالات اولین سمینار پیل سوختی ایران

کتابچه مقالات دومین سمینار پیل سوختی ایران

کتابچه مقالات سومین سمینار پیل سوختی ایران

کتابچه مقالات چهارمین سمینار پیل سوختی ایران

کتابچه مقالات پنجمین سمینار پیل سوختی ایران

کتابچه مقالات ششمین سمینار پیل سوختی ایران

کتابچه مقالات هفتمین سمینار پیل سوختی ایران

کتابچه مقالات هشتمین سمینار پیل سوختی ایران

کتابچه مقالات نهمین سمینار پیل سوختی ایران

کتابچه خلاصه مقالات دهمین سمینار پیل سوختی ایران

کتابچه مقالات کامل دهمین سمینار پیل سوختی ایران

آخرین اخبار
فراخوان یازدهمین سمینار پیل سوختی ایران
همزمان با برگزاری پانزدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران، یازدهمین سمینار پیل سوختی ایران نیز در دانشگاه تربیت مدرس در تاریخ 7 و 8 اسفندماه برگزار خواهد شد.
1398/11/24
برگزاری کارگاه پتنت ویژه دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس
برگزاری کارگاه پتنت ویژه دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس
1398/10/02
کارگاه آموزشی MFC و MEA
کارگاه آموزشی MFC و MEA
1398/07/13
فراخوان پانزدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
فراخوان پانزدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
1398/06/26
کارگاه آشنایی مقدماتی با مفاهیم پتنت و جستجوی پتنت
کارگاه آشنایی مقدماتی با مفاهیم پتنت و جستجوی پتنت
1398/01/17
ثبت نام در کارگاه لیتیوم باتری
ثبت نام در کارگاه لیتیوم باتری
1398/01/17
نوروز 1398 مبارک
نوروز 1398 مبارک
1397/12/26