یکشنبه, 24 تیر,1403
English

شرح وظایف

شرح وظایف بر اساس آیین نامه انجمن الکتروشیمی ایران

 ™رئیس انجمن

انجام وظایف تعیین شده در آیین نامه انجمن و یا وظایف تعیین شده توسط هیات مدیره انجمن؛
حصول اطمینان از اینکه فعالیت ها و برنامه های انجمن در راستای انجام رسالت انجمن و وفاداری به علم است؛
حضور در فعالیت های مرتبط، جوامع علمی و عمومی به عنوان نماینده انجمن؛
ارائه گزارش در نشست سالیانه در خصوص فعالیت های انجمن؛
 
™نایب رئیس
انجام تمام وظایف ریاست در غیاب رئیس؛

 

™خزانه دار
انجام وظایف مشخص شده در آیین نامه و  یا وظایف تعیین شده از سوی هیات مدیره؛
شفاف سازی و انطباق امور مالی انجمن با قوانین موجود؛
تضمین ادامه فعالیت های انجمن از طریق استفاده کارا و مؤثر از منابع موجود؛
حصول اطمینان از اختصاص منابع انجمن به فعالیت هایی که موجب پیشبرد رسالت انجمن می شوند؛
ارائه گزارش به اعضای انجمن در نشست سالیانه، در خصوص وضعیت و شرایط مالی انجمن؛
 
™هییت مدیره
اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی
سازماندهی و برگزاری سمینارهای علمی؛
تشویق اعضا به ایجاد برنامه های مشارکتی در موضوعات مشخص، به ویژه موضوعات میان رشته ای و مدیریت برنامه های مطالعاتی و پژوهشی بین المللی؛ارائه پیشنهادات و مشارکت فعال در تدوین ماموریت، اهداف بلند مدت، اهداف کوتاه مدت و خط مشی های انجمن؛
برنامه ریزی، سازماندهی و هدایت فعالیت های انجمن و امور کارکنان انجمن؛
تاسیس کمیته های مورد نیاز و انتخاب رئیس کمیته ها؛هیئت مدیره می‌تواند هر اقدام و معامله‌ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است انجام می‌دهد.

 

™بازرسان
بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی
بررسی گزارش سالانه هیئت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطالع مجمع عمومی
گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی
™
 
 
 
™  
آخرین اخبار
***فراخوان هفدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی و دوازدهمین سمینار پیل سوختی ایران***
هفدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی و دوازدهین کنفرانس پیل سوختی ایران با همکاری انجمن الکتروشیمی ایران و دانشگاه علم و صنعت ایران در تاریخ 10 و 11 اسفندماه ماه سال جاری (1401) به صورت مجازی برگزار می‌ ...
1401/11/17
با مشارکت انجمن الکتروشیمی ایران برگزار می شود؛ سخنرانی علمی " خواص الکتریکی جامدات: اصول و کاربردها" در پژوهشگاه مواد و انرژی
با مشارکت انجمن الکتروشیمی ایران برگزار می شود؛ سخنرانی علمی " خواص الکتریکی جامدات: اصول و کاربردها" در پژوهشگاه مواد و انرژی
1399/12/17
برگزاری وبینار تخصصی
با همکاری انجمن الکتروشیمی ایران، دانشگاه شهید رجایی و سازمان انرژیهای تجدید پذیرو بهره وری انرژی برق (ساتبا) و بینار با عنوان " الکتروکاتالیست: مفهوم و کارایی در فناوری پیل سوختی " در تاریخ 13 اسفندم ...
1399/12/01
نحوه ارایه پوستر در پانزدهمین سمینار الکتروشیمی ایران
قابل توجه شرکت کنندگان در پانزدهمین سمینار الکتروشیمی ایران با توجه به تقسیم بندی پوسترها در بخش¬های مختلف و اختصاص روم¬های گوناگون، هریک از افراد با مراجعه به اطلاعیه¬های موجود در بخش اخبار کسب اطلا ...
1399/07/27
لینک ورود به پانزدهمین سمینار الکتروشیمی ایران
قابل توجهی شرکت کنندگان در سمینار کنفرانس الکتروشیمی ایران که مقالات آنها پذیرفته شده و فرایند ثبت نام را تکمیل کرده¬اند می توانند با استفاده از روش زیر وارد پنل سمینار شوند.
1399/07/27
برنامه زمان بندی پانزدهمین کنفرانس الکتروشیمی ایران
قابل توجه شرکت کنندگان در پانزدهمین کنفرانس الکتروشیمی ایران  میتوانند با مراجعه به سایت این کنفرانس به ادرس از برنامه زمان بندی اطلاع کسب نمایند.
1399/07/24
برگزاری پانزدهمین سمینار الکتروشیمی ایران بصورت مجازی و در تاریخهای 29 و 30 مهرماه سال جاری
با توجه به لغو پانزدهمین سمینار الکتروشیمی ایران در اسفندماه سال گذشته به دلیل بیماری covid-19 تاریخ جدید برگزاری سمینار 29 و 30 مهرماه سال 1399 و بصورت مجازی خواهد بود. لذا تمامی افرادی که هزینه شرک ...
1399/07/13
برگزاری کارگاه پتنت ویژه دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس
برگزاری کارگاه پتنت ویژه دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس
1398/10/02