چهار شنبه, 20 آذر,1398
English

اعضای هیئت موسس انجمن الکتروشیمی

اعضای هیئت موسس


اسامی اعضاء هیأت مؤسس انجمن الکتروشیمی ایران
 

 

E-mail

محل کار

نام و نام خانوادگی

ردیف

Reaz_ghm@yahoo.com

دانشکده فنی دانشگاه تهران

جناب آقای دکتر قاضی مقدم

1

pournaghiazar@tabrizu.ac.ir

دانشکدة شیمی دانشگاه تبریز

جناب آقای دکتر پورنقی آذر

2

ashassi@tabrizu.ac.ir

دانشکدة شیمی دانشگاه تبریز

جناب آقای دکتر اشعثی سرخابی

  3

golabi@tabrizu.ac.ir

دانشکدة شیمی دانشگاه تبریز

جناب‌آقای دکتر گلابی

4

gharibi@irandoc.ac.ir

دانشکدة شیمی دانشگاه تربیت مدرس

جناب آقای دکتر غریبی

5

mjafarian@kntu.ac.ir

دانشکدة علوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

جناب آقای دکتر جعفریان

6

mirzai_r@yahoo.com

دانشکدة علوم دانشگاه شهید رجایی

جناب آقای دکتر عبداله میرزایی

7

javadian@yahoo.com

javadian@iasbs.ac.ir

بخش شیمی مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

سرکار خانم دکتر جوادیان

8

majidi@tabrizu.ac.ir

دانشکده شیمی دانشگاه تبریز

جناب آقای دکتر مجیدی

9

j.raoof@umz.ac.ir

دانشکده علوم پایه دانشگاه بابلسر

جناب آقای دکتر رئوف

10

rostami@umz.ac.ir

دانشکده علوم پایه دانشگاه بابلسر

جناب آقای دکتر رستمی

  11

hashemianzadeh@yahoo.com

دانشکده شیمی دانشگاه علم و صنعت

جناب آقای دکتر هاشمیان زاده

  12

msafarpour@pgu.ac.ir

msafarpour@yahoo.com

دانشکده شیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

جناب آقای دکتر صفرپور

  13

zolfaghari@ccerci.ac.ir

مرکز پژوهشهای شیمی و مهندسی شیمی ایران

جناب آقای دکتر ذوالفقاری

  14

bm_razavizadeh@yahoo.com

پارک علم و فناوری خراسان

سرکار خانم دکتر رضوی زاده

  15

aa_rafati@basu.ac.ir

دانشکده علوم دانشگاه بوعلی سینا

جناب آقای دکتر رفعتی

  16

nemat@basu.ac.ir 

دانشکده علوم دانشگاه بوعلی سینا

جناب آقای دکتر نعمت‌الهی

  17

 

آخرین اخبار
کارگاه آموزشی MFC و MEA
کارگاه آموزشی MFC و MEA
1398/07/13
فراخوان پانزدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
فراخوان پانزدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
1398/06/26
کارگاه آشنایی مقدماتی با مفاهیم پتنت و جستجوی پتنت
کارگاه آشنایی مقدماتی با مفاهیم پتنت و جستجوی پتنت
1398/01/17
ثبت نام در کارگاه لیتیوم باتری
ثبت نام در کارگاه لیتیوم باتری
1398/01/17
نوروز 1398 مبارک
نوروز 1398 مبارک
1397/12/26
زمان بندی کارگاه های آموزشی سال 98
زمان بندی کارگاه های آموزشی سال 98
1397/12/21
اختتامیه نخستین جشنواره آموزش انرژی برای کودکان و نوجوانان با معرفی آثار برتر و برگزیده جشنواره
اختتامیه نخستین جشنواره آموزش انرژی برای کودکان و نوجوانان با معرفی آثار برتر و برگزیده جشنواره
1397/12/20