یکشنبه, 15 تیر,1399
English

اعضای هیئت موسس انجمن الکتروشیمی

اعضای هیئت موسس


اسامی اعضاء هیأت مؤسس انجمن الکتروشیمی ایران
 

 

E-mail

محل کار

نام و نام خانوادگی

ردیف

Reaz_ghm@yahoo.com

دانشکده فنی دانشگاه تهران

آقای دکتر غلامرضا قاضی مقدم

1

pournaghiazar@tabrizu.ac.ir

دانشکدة شیمی دانشگاه تبریز

آقای دکتر محمدحسین پورنقی آذر

2

ashassi@tabrizu.ac.ir

دانشکدة شیمی دانشگاه تبریز

آقای دکتر حبیب اشعثی سرخابی

  3

golabi@tabrizu.ac.ir

دانشکدة شیمی دانشگاه تبریز

آقای دکتر سید مهدی گلابی

4

gharibi@irandoc.ac.ir

دانشکدة شیمی دانشگاه تربیت مدرس

آقای دکتر حسین غریبی

5

mjafarian@kntu.ac.ir

دانشکدة علوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

آقای دکتر مجید جعفریان

6

mirzai_r@yahoo.com

دانشکدة علوم دانشگاه شهید رجایی

آقای دکتر رسول عبداله میرزایی

7

javadian@yahoo.com

javadian@iasbs.ac.ir

بخش شیمی مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

خانم دکتر سهیلا جوادیان

8

majidi@tabrizu.ac.ir

دانشکده شیمی دانشگاه تبریز

آقای دکتر میر رضا مجیدی

9

j.raoof@umz.ac.ir

دانشکده علوم پایه دانشگاه بابلسر

آقای دکترجهانبخش رئوف

10

rostami@umz.ac.ir

دانشکده علوم پایه دانشگاه بابلسر

آقای دکتر عباسعلی رستمی

  11

hashemianzadeh@yahoo.com

دانشکده شیمی دانشگاه علم و صنعت

آقای دکتر مجید هاشمیان زاده

  12

msafarpour@pgu.ac.ir

msafarpour@yahoo.com

دانشکده شیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

آقای دکتر صفرپور

  13

zolfaghari@ccerci.ac.ir

مرکز پژوهشهای شیمی و مهندسی شیمی ایران

آقای دکتر علیرضا ذوالفقاری

  14

bm_razavizadeh@yahoo.com

پارک علم و فناوری خراسان

خانم دکتر بی بی مرضیه رضوی زاده

  15

aa_rafati@basu.ac.ir

دانشکده علوم دانشگاه بوعلی سینا

آقای دکتر عباس رفعتی

  16

nemat@basu.ac.ir 

دانشکده علوم دانشگاه بوعلی سینا

آقای دکتر داوود نعمت‌الهی

  17

 

آخرین اخبار
فراخوان یازدهمین سمینار پیل سوختی ایران
همزمان با برگزاری پانزدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران، یازدهمین سمینار پیل سوختی ایران نیز در دانشگاه تربیت مدرس در تاریخ 7 و 8 اسفندماه برگزار خواهد شد.
1398/11/24
برگزاری کارگاه پتنت ویژه دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس
برگزاری کارگاه پتنت ویژه دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس
1398/10/02
کارگاه آموزشی MFC و MEA
کارگاه آموزشی MFC و MEA
1398/07/13
فراخوان پانزدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
فراخوان پانزدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
1398/06/26
کارگاه آشنایی مقدماتی با مفاهیم پتنت و جستجوی پتنت
کارگاه آشنایی مقدماتی با مفاهیم پتنت و جستجوی پتنت
1398/01/17
ثبت نام در کارگاه لیتیوم باتری
ثبت نام در کارگاه لیتیوم باتری
1398/01/17
نوروز 1398 مبارک
نوروز 1398 مبارک
1397/12/26