سه شنبه, 02 بهمن,1397
English

اطلاعات مدیران و کارکنان

اطلاعات مدیران و کارکنان

èè رییس هیئت مدیره

جناب آقای دکتر حسین غریبی (عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس- استاد تمام شیمی فیزیک) 

Bلینک رزومه

 

èè نایب رییس

جناب آقای دکتر احمد نوزاد کلی کند (عضو هیئت علمی دانشکده علوم و فنون هسته ای- استاد تمام شیمی تجزیه )

Bلینک رزومه

 

èè خزانه دار

جناب آقای دکتر علی احسانی (عضو هیئت علمی دانشگاه قم - دانشیار شیمی فیزیک )

Bلینک رزومه

 

èè اعضای هیئت مدیره

1- جناب آقای دکتر ابوذر مسعودی (عضو هیئت علمی پژوهشگاه مواد و انرژی- استادیار شیمی فیزیک )

Bلینک رزومه

2- جناب آقای دکتر حسن کریمی مله (عضو هیئت علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته - استادیار شیمی تجزیه)

Bلینک رزومه

3- جناب آقای دکتر هادی بیت اللهی (عضو هیئت علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته - دانشیار شیمی تجزیه)

Bلینک رزومه

4- سرکار خانم دکتر معصومه جواهری (عضو هیئت علمی پژوهشگاه مواد و انرژی- استادیار شیمی فیزیک )

Bلینک رزومه

 

 

èè عضو علی البدل هیئت مدیره

سرکار خانم دکتر بهشته سهرابی (عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشیار شیمی فیزیک )

Bلینک رزومه

 

èè بازرسان

1- جناب آقای دکتر مهدی عسگری (عضو هیئت علمی سازمان انرژی اتمی - شیمی تجزیه)

Bلینک رزومه

2- سرکار خانم دکتر هستی اقدس طینت ( شیمی فیزیک )

Bلینک رزومه

 

èè بازرس علی البدل

جناب آقای دکتر رسول عبدالله میرزایی(ریاست محترم و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی- استادیار شیمی فیزیک)

Bلینک رزومه

 

آخرین اخبار
فراخوان دهمین سمینار پیل سوختی ایران
فراخوان دهمین سمینار پیل سوختی ایران
1397/08/27
دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن الکتروشیمی ایران
دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن الکتروشیمی ایران
1397/08/07
فراخوان چهاردهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
فراخوان چهاردهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
1397/08/05
رتبه انجمن الکتروشیمی ایران در سال 96
رتبه انجمن الکتروشیمی ایران در سال 96
1397/08/05
دهمین سمینار پیل سوختی ایران
دهمین سمینار پیل سوختی ایران
1397/08/05
فراخوان سیزدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
فراخوان سیزدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
1396/07/16
انجمن الکتروشیمی ایران و دانشگاه تربیت مدرس با همکاری ستاد توسعه فناوری نانو برگزار می نماید:
انجمن الکتروشیمی ایران و دانشگاه تربیت مدرس با همکاری ستاد توسعه فناوری نانو برگزار می نماید:
1395/10/04
فراخوان دوازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
فراخوان دوازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
1395/03/31