سه شنبه, 02 بهمن,1397
English

نمایندگان انجمن

نمایندگان انجمن

نام و نام خانوادگی نماینده محل خدمت ایمیل
دکتر حسن کریمی مله دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان h.karimi.maleh@gmail.com
دکتر حمید احمر دانشگاه زابل h.ahmar@uoz.ac.ir
دکتر مهدی بقایری دانشگاه حکیم سبزواری mehdi.baghayeri@yahoo.com
دکتر محمد باقر قلیوند دانشگاه رازی کرمانشاه mbgholivand@yahoo.com 
دکتر جلال ارجمندی دانشگاه بوعلی سینای همدان j_arjomandi@yahoo.com
دکتر محمد حسین مشهدی زاده  دانشگاه خوارزمی mashhadizadeh@tmu.ac.ir
دکتر نرجس اشرف دانشگاه فردوسی مشهد  
ashraf-n@um.ac.ir
دکتر مهدی شبانی دانشگاه کاشان M.Shabani@kashanu.ac.ir
دکتر سید کریم حسنی نژاد درزی  دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل hassaninejad@nit.ac.ir
دکتر حمیدرضا زارع دانشگاه یزد hrzare@yazd.ac.ir
دکتر حبیب رزمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان h.razmi@azaruniv.edu
دکتر مجید جعفریان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی mjafarian@kntu.ac.ir
دکتر بهرام قلمی دانشگاه گیلان B-Ghalami@guilan.ac.ir
دکتر علی احسانی دانشگاه قم ehsani46847@yahoo.com
دکتر سید رضا حسینی زوار محله دانشگاه مازندران r.hosseini@umz.ac.ir
دکتر سیما پور بیرام دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی

pourbejram@yahoo.com

دکتر مریم عزالدین دانشگاه پیام نور استان سمنان

maryamezoddin@khayam.ut.ac.ir

دکتر فرهنگ میزانی دانشگاه پیام نور استان قزوین Region1@pnu.ac.ir
دکتر ناهید توکلی دانشگاه پیام نور استان اصفهان

tavakkolinahid@yahoo.com

دکتر منوچهر بهمنی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال  
دکتر هادی بیت اللهی پژوهشگاه علوم محیطی کرمان  h.beitollahi@yahoo.com

 

 

آخرین اخبار
فراخوان دهمین سمینار پیل سوختی ایران
فراخوان دهمین سمینار پیل سوختی ایران
1397/08/27
دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن الکتروشیمی ایران
دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن الکتروشیمی ایران
1397/08/07
فراخوان چهاردهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
فراخوان چهاردهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
1397/08/05
رتبه انجمن الکتروشیمی ایران در سال 96
رتبه انجمن الکتروشیمی ایران در سال 96
1397/08/05
دهمین سمینار پیل سوختی ایران
دهمین سمینار پیل سوختی ایران
1397/08/05
فراخوان سیزدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
فراخوان سیزدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
1396/07/16
انجمن الکتروشیمی ایران و دانشگاه تربیت مدرس با همکاری ستاد توسعه فناوری نانو برگزار می نماید:
انجمن الکتروشیمی ایران و دانشگاه تربیت مدرس با همکاری ستاد توسعه فناوری نانو برگزار می نماید:
1395/10/04
فراخوان دوازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
فراخوان دوازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
1395/03/31