انجمن الکتروشیمی ایران http://iranecs.ir News Rss File دهمین سمینار پیل سوختی ایران http://iranecs.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=87 http://iranecs.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=87 رتبه انجمن الکتروشیمی ایران در سال 96 http://iranecs.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=86 http://iranecs.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=86 انجمن الکتروشیمی ایران و دانشگاه تربیت مدرس با همکاری ستاد توسعه فناوری نانو کارگاه آموزشی رایگان برگزار می نماید: http://iranecs.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=85 http://iranecs.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=85 انجمن الکتروشیمی ایران و دانشگاه تربیت مدرس با همکاری ستاد توسعه فناوری نانو برگزار می نماید: http://iranecs.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=84 http://iranecs.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=84 انجمن الکتروشیمی ایران و دانشگاه تربیت مدرس با همکاری ستاد توسعه فناوری نانو برگزار می نماید: http://iranecs.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=82 http://iranecs.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=82 فراخوان دوازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران http://iranecs.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=61 http://iranecs.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=61 اطلاعیه برگزاری دوازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران http://iranecs.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=60 http://iranecs.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=60 انتخاب دانشجوی برتر مقطع دکتری در یازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران http://iranecs.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=59 http://iranecs.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=59 تجلیل از پیشکسوتان الکتروشیمی در یازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران http://iranecs.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=58 http://iranecs.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=58 مجمع عمومی و انتخابات انجمن الکتروشیمی ایران برگزار شد. http://iranecs.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=57 http://iranecs.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=57 دعوت به مجمع عمومی سالانه انجمن الکتروشیمی ایران http://iranecs.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=55 http://iranecs.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=55 وب سایت دومین همایش آموزش الکتروشیمی ایران راه اندازی شد. http://iranecs.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=54 http://iranecs.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=54 وب سایت یازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران راه اندازی شد. http://iranecs.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=53 http://iranecs.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=53 برگزاری نهمین سمینار پیل سوختی ایران http://iranecs.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=52 http://iranecs.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=52 برگزاری سومین سمینار باتری ایران http://iranecs.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=51 http://iranecs.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=51 برگزاری دومین همایش آموزش الکتروشیمی ایران http://iranecs.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=50 http://iranecs.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=50 یازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران http://iranecs.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=49 http://iranecs.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=49 برگزاری هشتمین سمینار پیل سوختی ایران http://iranecs.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=48 http://iranecs.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=48 تقدیر کمیسیون انجمن های علمی کشور از انجمن الکتروشیمی ایران http://iranecs.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=47 http://iranecs.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=47 برگزاری دوره آموزشی با عنوان"آشنایی با فرترن و محاسبات عددی" http://iranecs.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=44 http://iranecs.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=44 فراخوان هشتمین سمینار پیل سوختی ایران http://iranecs.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=45 http://iranecs.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=45 انتخاب دانشجویان نمونه در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در دهمین همایش سالانه الکتروشیمی ایران http://iranecs.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=43 http://iranecs.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=43 انتخاب پوستر برتر و سخنران برتر در دهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران http://iranecs.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=42 http://iranecs.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=42 کارگاهای آموزشی دهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران http://iranecs.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=41 http://iranecs.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=41 دهمین همایش سالانه الکتروشیمی ایران مورد تایید ستاد نانو می باشد. http://iranecs.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=40 http://iranecs.ir/en/NewsDetails.aspx?NewsId=40